D.Schot verhuis & transporT 
                                  

Checklist kan behulpzaam zijn bij het verhuizen en de planning hiervan.


Twee maanden voor de verhuizing 

eventueel huur opzeggen 
vrije dagen aanvragen op het werk 
telefoon overschrijven 
geef schoolgaande kinderen een briefje mee, waarin het schoolhoofd over de verhuisplannen wordt geïnformeerd 
neem de maten van uw nieuwe woning op en maak aan de hand daarvan een plattegrondje 
bestel vloerbedekking en gordijnen enz.

Een maand voor de verhuisdag 

verhuisdozen laten bezorgen 
Het is erg handig als u op deze dozen zowel de inhoud vermeldt als de ruimte waar de dozen in het nieuwe huis moeten worden neergezet 
bij bestellingen e.d. rekening houden met aanstaand vertrek 
verhuizer bespreken 
electriciteits- en gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis 

 
Enkele weken voor de verhuizing 

waterlevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis 
postbus opzeggen en aanvragen 
bank inlichten 
verzekeringen regelen 
ziekenfonds inlichten via ziekenfondskaart 
arts en tandarts inlichten 
naamplaatje laten maken 
maak een afspraak voor het ophalen van grof vuil 
 
  
Week voor de verhuizing 
Regel een parkeerplaats bij uw nieuwe  en oude woning voor de verhuisauto
sleuteloverdracht oude huis en nieuwe huis afspreken 
zo nodig sleutels bijmaken 
huismeester inlichten 
geld en juwelen tijdelijk in bankkluis onderbrengen 
afspraak maken voor het onderbrengen van kinderen en huisdieren tijdens 
de verhuizing 
bibliotheekboeken retourneren 
 
  
Op de verhuisdag 

Regel een parkeerplaats bij uw oude en nieuwe woning voor de verhuisauto.

zorg voor koffie en iets te drinken voor de verhuizers op beide adressen.
 

Aanpak dozen inpakken

Voordat u daadwerkelijk begint met inpakken, moet u goed nadenken over de juiste aanpak, bijvoorbeeld: 
Pak 1 kamers één voor één in. Dit komt van pas wanneer u weer gaat uitpakken. 
Pak een aantal dozen per dag, begin hiermee ruim van te voren. 
Geef met behulp van de geleverde stickers aan naar welke kamer de dozen gaan. plak de sticker boven op de doos  over de andere sticker heen of het eerst volgende vak. Niet op de dozen schrijven, geen eigen stickers en gebruik een vak per keer.

Maak uw verhuizer op deze waardevolle spullen attent. 
zorg ervoor dat u genoeg vulmateriaal voor de dozen heeft. 
Draag er zorg voor dat alle dozen goed dicht zitten en het gewicht van de inhoud kunnen dragen. 
Stop zwaardere spullen onder in een doos en lichtere spullen bovenin. Probeer de dozen niet te zwaar te maken(max. 20 kilo), dit vergemakkelijkt het verhuizen:

Tips voor het inpakken

Er zijn vele dingen die u moet inpakken. De meeste kunnen ingepakt worden door de bovenstaande tips te volgen. Hieronder staan nog enkele tips voor belangrijke voorwerpen: 
Bureau laden -- Stop hier niet te veel in. Te veel kan schade veroorzaken. Verwijder voorwerpen die breekbaar zijn of kunnen lekken.
Glas en servies -- Wikkel glaswerk, kopjes en border apart in papier aan de buitenzeide en stop ze in dozen. Gebruik kleren of handdoeken om ze in te leggen. De zwaardere spullen (borden enz.) moeten onder in de doos. Zet zeer breekbaar glaswerk (bijv wijnglazen) rechtop in de doos. Geef op de dozen aan dat er breekbare spullen in zitten.
Klokken -- Verwijder of zet de slinger van grote klokken vast. Grote, staande klokken kunt u beter door een expert laten inpakken.
Kleden en Gordijnen -- Stop deze in schone dozen. Verwijder gordijnen van de rails en stop ze in schone dozen of bureauladen.
licht ontvlambare en brandbare goederen -- brandbare vloeistoffen en spuitbussen mogen niet worden ingepakt.  Verandering in temperatuur en druk kan lekkage of zelfs explosie veroorzaken. Als u deze inpakt en ze veroorzaken schade aan uw spullen of aan personen, zou u (en niet uw verhuizer) hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Lampen en lampekappen -- Verwijder gloeilamp en lampekap. Rol het snoer op. Gebruik geen krantepapier maar keukenrol om deze in te wikkelen. Plaats ze rechtop in de doos. Decoratieve knoppen e.d. plakt u vast aan de binnenkant van de doos waar de lampekap inzit.                                                                                                                                        

Olielampen en frituurpannen dienen leeg en schoon te zijn en verpakt in plastic zak. Anders worden ze niet verhuist.

Spiegels en schilderijen -- Stel uw verhuizer op de hoogte van kostbare schilderijen. Pak spiegels, lijsten en schilderijen in, en plaats ze op hun kant in zware, degelijke dozen. Grote spiegels en schilderijen  worden door de verhuizers in speciale dozen geplaatst.    

Personal Computers  -- Pak waardevolle elektronische apparaten in hun originele verpakking (als u deze nog heeft). Gebruik anders dozen en doe hier beschermende vulling in. Wikkel een deken of laken om het voorwerp en plaats het in de doos. Doe extra vulling tussen de doos en de computer. Pak snoeren apart in en geef aan waarvoor ze dienen. Doe ze in een plastic zak.

Gereedschap -- Verwijder brandstoffen uit gereedschappen (verhuis geen brandbare stoffen!)  Pak ze apart in als ze kostbaar zijn.
Pak boeken niet in een doos in, boeken zijn zwaar verdeel ze over verschillende dozen en vul ze aan met minder zware spullen.
Auto's en motorfietsen -- Benzinetanks van auto's en motorfietsen dienen bijna leeg te zijn wanneer ze per verhuiswagen worden getransporteerd. Accu's moeten worden afgekoppeld.

gebruik oude dozen voor tuin en schuurspullen.

 
Verzekeringen 

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door uw verhuizer worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen. 
Over het algemeen moet de verhuizer de door zijn toedoen ontstane schade vergoeden. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de taxatie van een expert van TVM. 

Er is echter een aantal gevallen waarin u de verhuizer niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade.
Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen door uzelf of door u ter beschikking gestelde hulp wordt uitgevoerd. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc., is de verhuizer niet aansprakelijk. Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Uw verhuizer zal u deze verstrekken ook te vinden op de  website.
Voor deze zogenaamde vervoerdersaansprakelijkheid heeft de verhuizer zich verzekerd. De verzekerde som bedraagt € 100.000,- per inboedel,

Mocht u toch schade lijden, meldt u dit dan direct bij de verhuizer.
 

Na de verhuizing  
meterstanden opnemen waterleiding aftappen bij strenge vorst huis nakijken op achtergebleven dingen sleutel overdragen.
uitgepakte verhuisdozen retour zenden 
verhuiskaart inzenden aan gemeentesecretarie 
nagezonden post in de gaten houden 
contact opnemen met nieuwe bankvestiging 
kennismaken met buren, leveranciers, buurtvereniging enz. 
Adreswijzigingen verzenden aan 
familie,buren,vrienden, kennissen 
collega's 
relaties 
artsen,tandarts, apotheek 
dierenarts 
ziekenfonds 
notaris 
bank 
verzekeringsmaatschappijen 
assurantietussenpersoon 
garage 
verenigingen 
vakbond 
Abonnementswijzigingen 
dagbladen 
weekbladen 
tijdschriften 
omroepbladen 
verzenders van bijvoorbeeld catalogi en prospecti 
boekenclub 
schriftelijke cursussen 
postorderfirma's 
werkgever 
belastingdienst 
Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting,
J vd Vondellaan 14, 7314 PE APELDOORN 
boodschappendienst